Trả góp

Quý khách hàng Click vào hình ảnh chọn phương thức trả góp

 

1. Trả góp 0% (Yêu cầu thẻ tín dụng)

 

2. Trả góp hồ sơ (Yêu cầu CMND+SỔ HỘ KHẨU+HÓA ĐƠN ĐIỆN)