Tắt tiếng camera lock nhật như quốc tế

B1: Jailbreak iPhone của bạn

B2: Tải về iFile từ Cydia

B3: Mở iFile vào

System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Regionalsystemsoundthatsharebehavioir.plist

Xóa hoặc sửa chữ t đuôi .plist:

Reset và máy bạn ko còn là máy Nhật

Được đăng vào

Viết bình luận